I-Doctum

Beszédfejlesztés – Logovár - LITE

  1. Magánhangzók
  2. Néma artikuláció
  3. Hangzókkal artikuláció
  4. Ajak- és nyelvgyakorlatok
  5. Áll-, ajak- és nyelvgyakorlatok
  6. Nyelvizomzat erősítése
  7. Artikuláció
  8. Nyelvgyakorlatok - emelések
idoctum cuver