I-Doctum

Fizika – Elektromosságtan

  1. Elektromos alapjelenségek, Coulomb – törvény
  2. Elektromos tér
  3. A kondenzátor
  4. Ohm-törvény
  5. Egyenáramú áramforrás
  6. A mágneses mező
  7. A Lorenz-erő. Az elemi töltés meghatározása
  8. Az elektromágneses indukció
  9. Kölcsönös indukció, önindukció
  10. Elektromos energia előállítása
idoctum cuver