I-Doctum

Kémia – Atomszerkezetek

 1. Atommodellek
 2. Az atom szerkezete 
 3. Az elektronhéjak
 4. Az elektronburok szerkezete
 5. Az atomok elektronszerkezetének kiépülése
 6. A periódusos rendszer
 7. Az ionkötés
 8. A kovalens kötés
 9. A molekulák szerkezete
 10. A fémes kötés
 11. Másodrendű kötések
idoctum cuver