I-Doctum

Magyar – A magyar irodalom születése

 1. A MAGYAR IRODALOM MEGSZÜLETÉSE – A RÉGI MAGYAR IRODALOM NAGY ALAKJAI
 2. XV. századig: A reneszánsz születése, hatása az irodalomra, művészetekre
 3. XV. század: Janus Pannonius, a magyar irodalom megszületése
 4. XVI. század: A magyar nyelvű irodalom kibontakozása – képviselői: Heltai Gáspár, Bornemissza Péter, Tinódi (Lantos) Sebestyén, Balassi Bálint
 5. XVII. század: Zrínyi Miklós
 6. „EMBER ÉS POLGÁR LESZEK…” – A FELVILÁGOSODÁS IRODALMÁBÓL
 7. XVIII. század: A felvilágosodás fogalma, megjelenése, elterjedése, hatása az irodalomra
 8. Csokonai Vitéz Mihály
 9. Fazekas Mihály
 10. „EZ VOLT ÁM AZ EMBER, HA KELLETT A GÁTON…”
 11. XIX. század: Arany János élete, a Toldi keletkezése
 12. A Toldi sikere – hatása költői pályafutására – Arany János és Petőfi Sándor barátsága
 13. Toldi – elbeszélő költemény
idoctum cuver