I-Doctum

Matematika - A számfogalom alapjai - LITE mini

  1. A számfogalom alapozása
  2. A számok összeg, - és különbség alakjai
idoctum cuver