I-Doctum

Szövegértés – Szövegalkotás II.

  1. Előkészítő szakasz az észlelés kialakításához: 28 feladat
  2. Vizuális észlelés és figyelem fejlesztése: 42 feladat
  3. Testséma kialakítása: 25 feladat
  4. Síkbeli irányok fejlesztése: 35 feladat
  5. Helyhatározós helyzetek, ragozott formák: 24 feladat
  6. Névutós szerkezetek 1. (Helyhatározós helyzetek) 20 feladat
  7. Névutós szerkezetek 2. (Helyhatározós helyzetek) 19 feladat
  8. Névutós szerkezetek 3. (Helyhatározós helyzetek) 24 feladat
  9. Névutós szerkezetek 4. (Helyhatározós helyzetek) 28 feladat
  10. Síkbeli tájékozódás: 19 feladat 
idoctum cuver